Societatea BETON I.D.M. S.R.L. cu sediul social in sat Giarmata, comuna Giarmata, Calea Timisoarei nr.74-78, jud. Timis, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului Timis sub nr.J35/1225/2002, CIF  RO 14808767, cont RO24INGB0002008211998911 deschis la ING Bank Timisoara, reprezentata legal prin Administrator IANCAU DEAC ANDREEA MONICA si director Emese PAL,

Cu ocazia încheierii Contractului, vă aduce la cunoștință următoarele:

  1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem înaplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
  2. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal cuprinse în contractual încheiat cu noi, pentru: – executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusive realizare a activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi; – redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredințat; – înaintarea către instituții, autorități, organizații și personae fizice/juridice, din România și din alte țări, și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat;. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale. 3. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru: – comunicarea cu dumneavoastră. Aceste date vor fi păstrate pe durata stabilita conform legii. 4. Prelucrăm datele cuprinse în contractile incheiate cu societatea dvs si anexele aferente, in solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru: – realizarea obiectului contractului incheiat cu societatea noastra. Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre societati. 5. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrarea utomatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. 6. Respectăm și asigurăm în mod strict confidentialitatea datelor. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație, ci și o valoare esențială. 7. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse. 8. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între societati. În acest caz subscrisa societate este exonerata de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde in termen. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.